Monday, January 14, 2008

psugrane_m5ex2

Projectes europeus i les TIC

Resum dels treballs desenvolupats per mòduls
L’anàlisi d’un projecte ja existent és un bon punt de partida per entendre que és un projecte col·laboratiu, que es pretén aconseguir, quina és la seva complexitat, per agafar idees no només de la teva àrea, i per tant considero que es una activitat imprescindible per dur a terme el curset.
El segon exercici, va consistir en plantejar-se un projecte col·laboratiu, com el programaries tot seguint una plantilla, segurament amb la idea de que serveixi de base per elaborar el projecte final.
El contingut del segon mòdul és molt informatiu i per tenir-lo com a material de consulta pel moment que el centre vulgui participar en el Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP). La primera activitat va consistir en fer un resum del PAP en forma de mapa mental. Va ser important per poder familiaritzar-nos amb tota la informació i tenir una idea clara de totes les possibilitats existents. L’utilització del programari del Freemind per fer el mapa mental va ser una descoberta ja que és de fàcil utilització i dóna moltes possibilitats de ser usat amb els alumnes. Posteriorment vam fer una reflexió de com ens plantejaríem un projecte tot seguint una plantilla.

En el tercer mòdul varem conèixer el funcionament d’altres xarxes europees i la gran diversitat d’oferta que existeix. Els exercicis van voltar entorn les presentacions multimèdia començant per la seva planificació i programació, seguint amb un exemple de com fer una presentació i finalitzant amb la reflexió pertinent sobre el seu ús.
En el quart mòdul varem conèixer diferents eines que poden fer més engrescador el treball a l’aula i ser útils pels projectes col·laboratius. Vam aprendre a compartir imatges, so, vídeos, idees, i presentacions amb els corresponents programes. Les activitats van consistir en posar en pràctica l’après. Varem pujar unes fotos a Flickr, varem jugar una mica amb l’Audacity, vam intentar pujar un vídeo a Youtube i finalment vam tornar a fer un mapa mental amb el tema de la xocolata.

En general totes les activitats són d’una gran utilitat però hi ha molta informació, moltes pràctiques i activitats molt condensades i és fa difícil poder complir els terminis. En aquest sentit crec que l’activitat de la xocolata podria ser prescindible ja que ja es va fer un mapa mental amb el PAP de gran utilitat.


Sunday, January 13, 2008

School Concert

Listen to our famous Ventura Gassol's band on the their last concert. You can't miss it!

Montseny's Trip

BubbleShare: Share photos - <

Saturday, May 19, 2007

CONTENT UNIT 5

Commiserating :
What bad luck.
You were close!
Better luck next time
Sorry about ......

Congratulaing:
Well done!
Congratulations!
Great!
It was a brilliant ....................!

Advice:
You should / shouldn’t try it
If I were you I would try it!

Present perfect:
Have you ever copied in an exam?
I have never driven a car
I have already done it
I haven’t finished yet.

Present perfect and simple past

Vocabulary:
sports.
Verbs go, do and play.
Sport’s equipment.

END OF YEAR QUIZ

Each group-class is going to prepare a quiz to be answered by the other classes.

In groups of three/ four you have to prepare some questions for each category:
  • Vocabulary
  • Grammar and functions
  • General Knowledge
  • Students anecdotes
Then we will choose the best ones to be published.
The type of questions can be:
  • Open questions
  • Multiple-choice questions
  • True or False questions

To prepare the general knowledge questions you can use the following searcher www.askjeeves.com to help you.

Saturday, May 05, 2007

READER'S PERSONAL OPINION 3rd C

Which reader have you read this term? Let us know about it!

Remember to introduce yourself first. Then write the title of the book and the author and finally start writing your opinion.

Don't forget to use the handout to help you with the text, and thus you will not forget anything!

Deadline: Monday, 7th May

If you want to read other classes comments go to their entrances

Friday, May 04, 2007

READER'S PERSONAL OPINION 3rd A

Which reader have you read this term? Let us know about it!

Remember to introduce yourself first. Then write the title of the book and the author and finally start writing your opinion.

Don't forget to use the handout to help you with the text, and thus you will not forget anything!

Deadline: Tuesday, 8th May

If you want to read other classes comments go to their entrances